لوگوی کانال تک تاپ

Lenovo

مقایسه محصولات (0)


Adapter Laptop Lenovo 20V 3.25A 5.5*2.5 آداپتور لپ تاپ لنوو

Adapter Laptop Lenovo 20V 3.25A 5.5*2.5 آداپتور لپ تاپ لنوو

 موجود در انبار 
 

آداپتور لنوو سر سوکت مشکی 20 ولت /3.25 آمپر/ 2.5 * 5.5 ..

36,000 تومان

Battery Laptop Lenovo B590 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo B590 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ10.8 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

89,000 تومان

Battery Laptop Lenovo G400 G410 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo G400 G410 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ10.8 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

55,000 تومان

Battery Laptop Lenovo G400S  - 4 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo G400S  - 4 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

..

85,000 تومان

Battery Laptop Lenovo G460 G560 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo G460 G560 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ10.8 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

49,000 تومان

Battery Laptop Lenovo G550 N500 G430 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo G550 N500 G430 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

51,000 تومان

Battery Laptop Lenovo G580 Y580 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo G580 Y580 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:4400 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کا..

70,000 تومان

Battery Laptop Lenovo N100 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo N100 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ10.8 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

50,000 تومان

Battery Laptop Lenovo N200 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo N200 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:4400 mAhولتاژ10.8 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

50,000 تومان

Battery Laptop Lenovo S10-2 S10-3 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo S10-2 S10-3 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:4400 mAhولتاژ10.8 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

51,000 تومان

Battery Laptop Lenovo S400 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo S400 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:2200 mAhولتاژ14.8 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

79,000 تومان

Battery Laptop Lenovo T410 T510 S510 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo T410 T510 S510 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

48,000 تومان

Battery Laptop Lenovo T410 T510 S510 - 9 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo T410 T510 S510 - 9 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:8000 mAhولتاژ10.8 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

62,000 تومان

Battery Laptop Lenovo T60 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo T60 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ10.8 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

45,000 تومان

Battery Laptop Lenovo T61 R61 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo T61 R61 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ10.8 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

49,000 تومان

Battery Laptop Lenovo U330 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo U330 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 
 عدم موجودی در انبار 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:4400 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

0 تومان

Battery Laptop Lenovo U350 - 4 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo U350 - 4 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:2800 mAhولتاژ14.8 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

63,000 تومان

Battery Laptop Lenovo U350 - 8 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo U350 - 8 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:4800 mAhولتاژ14.8 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

83,000 تومان

Battery Laptop Lenovo V100 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo V100 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:4600 mAhولتاژ10.8 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

50,000 تومان

Battery Laptop Lenovo X20 X21 X22 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo X20 X21 X22 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:5400 mAhولتاژ10.8 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

51,000 تومان

Battery Laptop Lenovo Y100 E370 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo Y100 E370 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:4400 mAhولتاژ10.8 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

51,000 تومان

Battery Laptop Lenovo Y200 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo Y200 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:4800 mAhولتاژ10.8 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

50,000 تومان

Battery Laptop Lenovo Y460 Y560 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo Y460 Y560 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

50,000 تومان

Battery Laptop Lenovo Y550 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo Y550 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:4800 mAhولتاژ10.8 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

50,000 تومان

Battery Laptop Lenovo Z500 Z510 - 4 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo Z500 Z510 - 4 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

143,000 تومان

BIOS LAPTOP Lenovo g460 بایوس لپ تاپ

BIOS LAPTOP Lenovo g460 بایوس لپ تاپ

 موجود در انبار 
 

..

1,000 تومان

BIOS LAPTOP Lenovo g470 بایوس لپ تاپ

BIOS LAPTOP Lenovo g470 بایوس لپ تاپ

 موجود در انبار 
 

..

1,000 تومان

BIOS LAPTOP Lenovo g550 بایوس لپ تاپ
BIOS LAPTOP Lenovo g560 بایوس لپ تاپ

BIOS LAPTOP Lenovo g560 بایوس لپ تاپ

 موجود در انبار 
 

..

1,000 تومان

BIOS LAPTOP Lenovo N100 بایوس لپ تاپ لنوو

BIOS LAPTOP Lenovo N100 بایوس لپ تاپ لنوو

 موجود در انبار 
 

..

1,000 تومان

BIOS LAPTOP Lenovo n200 main بایوس لپ تاپ لنوو

BIOS LAPTOP Lenovo n200 main بایوس لپ تاپ لنوو

 موجود در انبار 
 

..

1,000 تومان

BIOS LAPTOP Lenovo N500 4233 بایوس لپ تاپ لنوو

BIOS LAPTOP Lenovo N500 4233 بایوس لپ تاپ لنوو

 موجود در انبار 
 

..

1,000 تومان

BIOS LAPTOP Lenovo n500 main بایوس لپ تاپ لنوو

BIOS LAPTOP Lenovo n500 main بایوس لپ تاپ لنوو

 موجود در انبار 
 

..

1,000 تومان

BIOS LAPTOP Lenovo n500 بایوس لپ تاپ لنوو

BIOS LAPTOP Lenovo n500 بایوس لپ تاپ لنوو

 موجود در انبار 
 

..

1,000 تومان

bios laptop lenovo N50069g بایوس لپ تاپ

bios laptop lenovo N50069g بایوس لپ تاپ

 موجود در انبار 
 

..

1,000 تومان

bios laptop lenovo S10-2 بایوس لپ تاپ

bios laptop lenovo S10-2 بایوس لپ تاپ

 موجود در انبار 
 

..

1,000 تومان

bios laptop lenovo S10-3 بایوس لپ تاپ

bios laptop lenovo S10-3 بایوس لپ تاپ

 موجود در انبار 
 

..

1,000 تومان

bios laptop lenovo S9 S10 بایوس لپ تاپ

bios laptop lenovo S9 S10 بایوس لپ تاپ

 موجود در انبار 
 

..

1,000 تومان

bios laptop lenovo T400 R400 بایوس لپ تاپ

bios laptop lenovo T400 R400 بایوس لپ تاپ

 موجود در انبار 
 

..

1,000 تومان

bios laptop lenovo T500 بایوس لپ تاپ

bios laptop lenovo T500 بایوس لپ تاپ

 موجود در انبار 
 

..

1,000 تومان

bios laptop lenovo T61 بایوس لپ تاپ

bios laptop lenovo T61 بایوس لپ تاپ

 موجود در انبار 
 

..

1,000 تومان

bios laptop lenovo T61-7663 بایوس لپ تاپ

bios laptop lenovo T61-7663 بایوس لپ تاپ

 موجود در انبار 
 

..

1,000 تومان

BIOS LAPTOP Lenovo u330 بایوس لپ تاپ

BIOS LAPTOP Lenovo u330 بایوس لپ تاپ

 موجود در انبار 
 

..

1,000 تومان

bios laptop lenovo u350 بایوس لپ تاپ

bios laptop lenovo u350 بایوس لپ تاپ

 موجود در انبار 
 

..

1,000 تومان

bios laptop lenovo Y550 بایوس لپ تاپ

bios laptop lenovo Y550 بایوس لپ تاپ

 موجود در انبار 
 

..

1,000 تومان

bios laptop lenovo Y560 بایوس لپ تاپ

bios laptop lenovo Y560 بایوس لپ تاپ

 موجود در انبار 
 

..

1,000 تومان

bios laptop lenovo Y650 with graphics بایوس لپ تاپ

bios laptop lenovo Y650 with graphics بایوس لپ تاپ

 موجود در انبار 
 

..

1,000 تومان

bios laptop lenovo Z560 بایوس لپ تاپ

bios laptop lenovo Z560 بایوس لپ تاپ

 موجود در انبار 
 

..

1,000 تومان

Flat Laptop Lenovo B470 B475 فلت لپ تاپ لنوو

Flat Laptop Lenovo B470 B475 فلت لپ تاپ لنوو

 موجود در انبار 
 

>>: Compatible With the Following Part Number50.4MA01.013>>:Compatible With the Fol..

38,000 تومان

Flat Laptop Lenovo B480 فلت لپ تاپ لنوو

Flat Laptop Lenovo B480 فلت لپ تاپ لنوو

 موجود در انبار 
 

>>: Compatible With the Following Part Number50.4TF01.00150.4TF01.00250.4TF01.021>>..

38,000 تومان

Flat Laptop Lenovo B560 فلت لپ تاپ لنوو

Flat Laptop Lenovo B560 فلت لپ تاپ لنوو

 موجود در انبار 
 

>>: Compatible With the Following Part Number50.4JW09.001>>:Compatible With the Fol..

36,000 تومان

Flat Laptop Lenovo B570 B575 فلت لپ تاپ لنوو

Flat Laptop Lenovo B570 B575 فلت لپ تاپ لنوو

 موجود در انبار 
 

>>: Compatible With the Following Part Number50.4IH07.032>>:Compatible With the Fol..

36,000 تومان

Flat Laptop Lenovo B590 B580 V580 فلت لپ تاپ لنوو

Flat Laptop Lenovo B590 B580 V580 فلت لپ تاپ لنوو

 موجود در انبار 
 

>>: Compatible With the Following Part Number50.4TE09.001>>:Compatible With the Fol..

36,000 تومان

Flat Laptop Lenovo E530 فلت لپ تاپ لنوو

Flat Laptop Lenovo E530 فلت لپ تاپ لنوو

 موجود در انبار 
 

>>: Compatible With the Following Part NumberDC02001FR10 , 04W4124>>:Compatible Wit..

38,000 تومان

Flat Laptop Lenovo G500 505 AMD فلت لپ تاپ لنوو

Flat Laptop Lenovo G500 505 AMD فلت لپ تاپ لنوو

 موجود در انبار 
 

>>: Compatible With the Following Part NumberDC02001PS00>>:Compatible With the Foll..

38,000 تومان

Flat Laptop Lenovo G500 505 فلت لپ تاپ لنوو

Flat Laptop Lenovo G500 505 فلت لپ تاپ لنوو

 موجود در انبار 
 

>>: Compatible With the Following Part NumberDC02001PS00>>:Compatible With the Foll..

38,000 تومان

Flat Laptop Lenovo G500 G510 DC02001PS00 فلت لپ تاپ لنوو

Flat Laptop Lenovo G500 G510 DC02001PS00 فلت لپ تاپ لنوو

 موجود در انبار 
 

>>: Compatible With the Following Part NumberDC02001PS00>>:Compatible With the Foll..

34,000 تومان

Flat Laptop Lenovo G500 G510 Small Socket فلت لپ تاپ لنوو

Flat Laptop Lenovo G500 G510 Small Socket فلت لپ تاپ لنوو

 موجود در انبار 
 

>>: Compatible With the Following Part NumberDC02001PR00>>:Compatible With the Foll..

34,000 تومان

Flat Laptop Lenovo G550 فلت لپ تاپ لنوو

Flat Laptop Lenovo G550 فلت لپ تاپ لنوو

 موجود در انبار 
 

>>: Compatible With the Following Part NumberDC02000RH00>>:Compatible With the Foll..

38,000 تومان

Flat Laptop Lenovo G560 G565 Z560 فلت لپ تاپ لنوو

Flat Laptop Lenovo G560 G565 Z560 فلت لپ تاپ لنوو

 موجود در انبار 
 

>>: Compatible With the Following Part NumberDC02000ZI10>>:Compatible With the Foll..

36,000 تومان

نمایش 1 تا 60 از 161 (3 صفحه)


  نماد اعتماد الکترونیکی

  logo-samandehi
  نماد ساماندهی

  جواز کسب از اتحادیه فن آوران رایانه تهران
  جواز کسب از اتحادیه فن آوران رایانه تهران

  جواز کسب از اتحادیه فن آوران رایانه تهران
  جواز کسب از اتحادیه فن آوران رایانه تهران


تمامی حقوق این سایت متعلق به فروشگاه تک تاپ تهران می باشد.
فروشگاه اینترنتی تک تاپ تهران: خرید آنلاین قطعات لپ تاپ|لیست قیمت کامپیوتر |لیست قیمت لپ تاپ|لیست قیمت تبلت © 1396