دراین مقاله قصد داریم شما را با مفهوم لپ تاپ،پیدایش آن و دسته بندی لپ تاپ ها براساس قابلیت حمل انها  آشنا کنیم. خواننده گرامی شما همچنین میتوانید مقالات زیر را مشاهده نمایید.  برند (شرکت سازنده ) لپ تاپ می باشددر صورت عدم شناخت برند (شرکت سازنده )  بهصفحه  " چطور برند (شرکت سازنده )  لپ تاپ مان را بشناسیم؟ " مراجعه نمایید. مثل اینکه بگیم ماشین مون از شرکت پژو و ....  سری ساخت (دسته بندی) برند لپ تاپ می باشد در صورت عدم شناخت سری لپ تاپ به صفحه  "چطور سری ساخت لپ تاپ مان را بدانیم؟ "  مراجعه کنید. به عنوان مثال سری  405 ...