ای بی ام/لنوو

مقایسه محصولات (0)


Battery Laptop Lenovo B51 - 4 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo B51 - 4 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

..

318,000 تومان

Battery Laptop Lenovo B590 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo B590 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ10.8 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

302,000 تومان

Battery Laptop Lenovo E550 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo E550 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

..

194,000 تومان

Battery Laptop Lenovo Flex 2_15 Black - 4 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو
Battery Laptop Lenovo G400 G410 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo G400 G410 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ10.8 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

0 تومان

Battery Laptop Lenovo G400S  - 4 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo G400S  - 4 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

..

197,000 تومان

Battery Laptop Lenovo G400S  - 8 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo G400S  - 8 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

..

205,000 تومان

Battery Laptop Lenovo G460 G560 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo G460 G560 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:4400 mAhولتاژ10.8گارانتی:6 ماه کارانتی ..

145,000 تومان

Battery Laptop Lenovo G550 N500 G430 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo G550 N500 G430 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

162,000 تومان

Battery Laptop Lenovo G580 Y580 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo G580 Y580 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:4400 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کا..

210,000 تومان

Battery Laptop Lenovo Ideapad 310-L15 باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo Ideapad 310-L15 باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

..

354,000 تومان

Battery Laptop Lenovo IP300 - 3 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo IP300 - 3 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

فقط 2 ماه گارانتی..

318,000 تومان

Battery Laptop Lenovo N100 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo N100 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ10.8 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

138,000 تومان

Battery Laptop Lenovo N200 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo N200 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:4400 mAhولتاژ10.8 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

138,000 تومان

Battery Laptop Lenovo S10 - 3 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو
Battery Laptop Lenovo S10-2 S10-3 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo S10-2 S10-3 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:4400 mAhولتاژ10.8 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

138,000 تومان

Battery Laptop Lenovo S10-2 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo S10-2 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

..

138,000 تومان

Battery Laptop Lenovo S10-3 Black - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو
Battery Laptop Lenovo S400 - 4 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo S400 - 4 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:2200 mAhولتاژ14.8 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

192,000 تومان

Battery Laptop Lenovo S500 - 4 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo S500 - 4 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

..

219,000 تومان

Battery Laptop Lenovo T410 T510 S510 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo T410 T510 S510 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

152,000 تومان

Battery Laptop Lenovo T410 T510 S510 - 9 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo T410 T510 S510 - 9 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:8000 mAhولتاژ10.8 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

183,000 تومان

Battery Laptop Lenovo T440P - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo T440P - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

..

255,000 تومان

Battery Laptop Lenovo T60 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo T60 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ10.8 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

0 تومان

Battery Laptop Lenovo T61 R61 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo T61 R61 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ10.8 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

138,000 تومان

Battery Laptop Lenovo U330 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo U330 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:4400 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

149,000 تومان

Battery Laptop Lenovo U350 - 4 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo U350 - 4 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:2800 mAhولتاژ14.8 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

264,000 تومان

Battery Laptop Lenovo U350 - 8 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo U350 - 8 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:4800 mAhولتاژ14.8 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

0 تومان

Battery Laptop Lenovo V100 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo V100 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:4600 mAhولتاژ10.8 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

0 تومان

Battery Laptop Lenovo X20 X21 X22 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo X20 X21 X22 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:5400 mAhولتاژ10.8 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

0 تومان

Battery Laptop Lenovo Y100 E370 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo Y100 E370 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:4400 mAhولتاژ10.8 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

0 تومان

Battery Laptop Lenovo Y200 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo Y200 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:4800 mAhولتاژ10.8 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

0 تومان

Battery Laptop Lenovo Y330  - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo Y330  - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

..

174,000 تومان

Battery Laptop Lenovo Y460 Y560 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo Y460 Y560 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

142,000 تومان

Battery Laptop Lenovo Y470 Y570 - 4 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو
Battery Laptop Lenovo Y510 - 8 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو
Battery Laptop Lenovo Y550 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo Y550 - 6 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:4800 mAhولتاژ10.8 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

138,000 تومان

Battery Laptop Lenovo Z500 Z510 - 4 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

Battery Laptop Lenovo Z500 Z510 - 4 Cell باطری لپ تاپ ای بی ام/لنوو

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:LENOVOنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانت..

197,000 تومان

نمایش 1 تا 44 از 44 (1 صفحه)


  نماد اعتماد الکترونیکی

  logo-samandehi
  نماد ساماندهی

  جواز کسب از اتحادیه فن آوران رایانه تهران
  جواز کسب از اتحادیه فن آوران رایانه تهران

  جواز کسب از اتحادیه فن آوران رایانه تهران
  جواز کسب از اتحادیه فن آوران رایانه تهران


تمامی حقوق این سایت متعلق به فروشگاه تک تاپ تهران می باشد.
فروشگاه اینترنتی تک تاپ تهران: خرید آنلاین قطعات لپ تاپ|لیست قیمت کامپیوتر |لیست قیمت لپ تاپ|لیست قیمت تبلت © 1397