دل

مقایسه محصولات (0)


Battery Laptop Dell 1012 - 6 Cell Black باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell 1012 - 6 Cell Black باطری لپ تاپ دل

 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

0 تومان

Battery Laptop Dell 1012 - 6 Cell White باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell 1012 - 6 Cell White باطری لپ تاپ دل

 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

0 تومان

Battery Laptop Dell 1200 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell 1200 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:4800 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

154,000 تومان

Battery Laptop Dell 1220 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell 1220 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:4400 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

0 تومان

Battery Laptop Dell 1310 1510 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell 1310 1510 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

0 تومان

Battery Laptop Dell 1310 1510 - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell 1310 1510 - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:7800 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

0 تومان

Battery Laptop Dell 1340  - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell 1340  - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:7200 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

0 تومان

Battery Laptop Dell 1340  - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell 1340  - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:7200 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

0 تومان

Battery Laptop Dell 1350 1520 - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell 1350 1520 - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:6600 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

183,000 تومان

Battery Laptop Dell 1420 Vostro 1450 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell 1420 Vostro 1450 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:4400 mAhولتاژ 11.1 Vگارانتی:6 ماه کا..

0 تومان

Battery Laptop Dell 1435 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell 1435 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

138,000 تومان

Battery Laptop Dell 1457 1458 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell 1457 1458 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

138,000 تومان

Battery Laptop Dell 1500 1520 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell 1500 1520 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

138,000 تومان

Battery Laptop Dell 1500 1520 - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell 1500 1520 - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:7800 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

183,000 تومان

Battery Laptop Dell 1525 1545 1440 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell 1525 1545 1440 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:7800 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

0 تومان

Battery Laptop Dell 1525 1545 1440 - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell 1525 1545 1440 - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:7800 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

0 تومان

Battery Laptop Dell 1564 1464 - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell 1564 1464 - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:6600 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

0 تومان

Battery Laptop Dell 1640  -  6CELL باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell 1640  -  6CELL باطری لپ تاپ دل

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

154,000 تومان

Battery Laptop Dell 1730 - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell 1730 - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:7800 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

0 تومان

Battery Laptop Dell 3300 3350 - 8 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell 3300 3350 - 8 Cell باطری لپ تاپ دل

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ14.4 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

183,000 تومان

Battery Laptop Dell 3521 5521 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell 3521 5521 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

0 تومان

Battery Laptop Dell 5010 5110 5030 4010 - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell 5010 5110 5030 4010 - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:7800 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

275,000 تومان

Battery Laptop Dell 5520 E5520 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell 5520 E5520 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

210,000 تومان

Battery Laptop Dell 6400 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell 6400 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:4400 mAhولتاژ 11.1 Vگارانتی:6 ماه کا..

180,000 تومان

Battery Laptop Dell 640M 650M 630M - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell 640M 650M 630M - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

138,000 تومان

Battery Laptop Dell 700M - 4 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell 700M - 4 Cell باطری لپ تاپ دل

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:3600 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

126,000 تومان

Battery Laptop Dell C600 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell C600 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ14.8 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

0 تومان

Battery Laptop Dell D400 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell D400 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:3600 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

138,000 تومان

Battery Laptop Dell D620 D630 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell D620 D630 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:5600 mAhولتاژ 11.1 Vگارانتی:6 ماه کا..

0 تومان

Battery Laptop Dell D620 D630 - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell D620 D630 - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:7800 mAhولتاژ 11.1 Vگارانتی:6 ماه کا..

0 تومان

Battery Laptop Dell D810 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell D810 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:4400 mAhولتاژ 10.8&11.1 Vگارانتی..

0 تومان

Battery Laptop Dell D820 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell D820 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

0 تومان

Battery Laptop Dell E4300 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell E4300 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

0 تومان

Battery Laptop Dell E6230 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell E6230 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

228,000 تومان

Battery Laptop Dell E6400 E6410 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell E6400 E6410 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

0 تومان

Battery Laptop Dell Inspiron 1300 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell Inspiron 1300 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ10.8 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

138,000 تومان

Battery Laptop Dell Inspiron 1300 - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell Inspiron 1300 - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:7800 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

0 تومان

Battery Laptop Dell Inspiron 1420 Vostro 1400 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell Inspiron 1420 Vostro 1400 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

>>مشخصات برند:         ..

0 تومان

Battery Laptop Dell Inspiron 1420 Vostro 1400 - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell Inspiron 1420 Vostro 1400 - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

>>مشخصات برند:         ..

0 تومان

Battery Laptop Dell Inspiron 1464-1564 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell Inspiron 1464-1564 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

>>مشخصات برند:         ..

0 تومان

Battery Laptop Dell Inspiron 1525 1545 1440 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell Inspiron 1525 1545 1440 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

Battery Dell Inspiron 1525-1545-1440-6Cell >>مشخصات   برند:&..

0 تومان

Battery Laptop Dell Inspiron 1525 1545 1440 - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell Inspiron 1525 1545 1440 - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

Battery Dell Inspiron 1525-1545-1440-6Cell >>مشخصات   برند:&..

0 تومان

Battery Laptop Dell Inspiron 5010 5110 - 6 Cell Black باطری لپ تاپ دل
Battery Laptop Dell Inspiron 5010 5110 - 9 Cell Black باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell Inspiron 5010 5110 - 9 Cell Black باطری لپ تاپ دل

 موجود در انبار 
 

..

181,000 تومان

Battery laptop Dell Inspiron 6000 9200 9300 - 6CELL باطری لپ تاپ

Battery laptop Dell Inspiron 6000 9200 9300 - 6CELL باطری لپ تاپ

 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

0 تومان

Battery Laptop Dell Inspiron 6400 1501 Vostro 1000 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell Inspiron 6400 1501 Vostro 1000 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

Battery Dell Inspiron 6400-1501-Vostro 1000-6Cell باطری لپ تاپ دل >>مشخصات   ..

0 تومان

Battery Laptop Dell Inspiron 6400 1501 Vostro 1000 - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell Inspiron 6400 1501 Vostro 1000 - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:7800 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

183,000 تومان

Battery Laptop Dell Inspiron 700M 710M - 8 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell Inspiron 700M 710M - 8 Cell باطری لپ تاپ دل

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:2000 mAhولتاژ14.4 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

142,000 تومان

Battery Laptop Dell Inspiron N4030 M4010 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell Inspiron N4030 M4010 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

Battery Dell Inspiron N4030-M4010-6Cellباطری لپ تاپ دل >>مشخصات   ..

0 تومان

Battery Laptop Dell Inspiron N4030 M4010 - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell Inspiron N4030 M4010 - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

Battery Dell Inspiron N4030-M4010-6Cellباطری لپ تاپ دل >>مشخصات   ..

0 تومان

Battery Laptop Dell Latitude D500 D600 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell Latitude D500 D600 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

 موجود در انبار 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

138,000 تومان

Battery Laptop Dell Latitude D531 D820 D830 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell Latitude D531 D820 D830 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

0 تومان

Battery Laptop Dell Latitude D531 D820 D830 - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell Latitude D531 D820 D830 - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:5200 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

0 تومان

Battery Laptop Dell Latitude E5400 E5410 - 12 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell Latitude E5400 E5410 - 12 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

Battery Dell Latitude E5400-E5410-12Cell باطری لپ تاپ دل  >>مشخصات   ..

0 تومان

Battery Laptop Dell Latitude E5400 E5410 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell Latitude E5400 E5410 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

Battery Dell Latitude E5400-E5410-6Cell باطری لپ تاپ دل  >>مشخصات   ..

0 تومان

Battery Laptop Dell Latitude E5400 E5410 - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell Latitude E5400 E5410 - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

Battery Dell Latitude E5400-E5410-6Cell باطری لپ تاپ دل  >>مشخصات   ..

0 تومان

Battery Laptop Dell Latitude E6400 E6410 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell Latitude E6400 E6410 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

Battery Dell Latitude E6400-E6410-6Cell باطری لپ تاپ دل  >>مشخصات   ..

0 تومان

Battery Laptop Dell M1210  - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell M1210  - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:7800 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

0 تومان

Battery Laptop Dell M1330 - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell M1330 - 9 Cell باطری لپ تاپ دل

 موجود در انبار 
 

..

183,000 تومان

Battery Laptop Dell M1340 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

Battery Laptop Dell M1340 - 6 Cell باطری لپ تاپ دل

 
 

 >>مشخصات:برند:DELLنوع:Li-ion batteryظرفیت:6600 mAhولتاژ11.1 Vگارانتی:6 ماه کارانتی&..

0 تومان

نمایش 1 تا 60 از 82 (2 صفحه)


  نماد اعتماد الکترونیکی

  logo-samandehi
  نماد ساماندهی

  جواز کسب از اتحادیه فن آوران رایانه تهران
  جواز کسب از اتحادیه فن آوران رایانه تهران

  جواز کسب از اتحادیه فن آوران رایانه تهران
  جواز کسب از اتحادیه فن آوران رایانه تهران


تمامی حقوق این سایت متعلق به فروشگاه تک تاپ تهران می باشد.
فروشگاه اینترنتی تک تاپ تهران: خرید آنلاین قطعات لپ تاپ|لیست قیمت کامپیوتر |لیست قیمت لپ تاپ|لیست قیمت تبلت © 1397